• Adresa
 • Žitná ulice,
 • 466 01 Jablonec nad Nisou

Bowling

V BBR Jablonec je pro Vás k dispozici 8 závodních drah značky Brunswick připravovaných profesionální mazačkou značky Kegel. (Nejen) Pro děti je možnost na vybraných drahách zvednout mantinely. Samozřejmostí je zapůjčení kompletního vybavení.

Ceník bowlingu

cena za 1h – (účtováno dle skutečně odehraného času)

PO - SO13h – 16h280,-
PO - SO16h – 19h320,-
PO - SO19h – 10h340,-
NE13h – 22h280,-

Provozní řád

 1. Hráči jsou povinni se řídit tímto řádem. Zahájením a ukončením provozu bowlingu je stanoveno otevírací dobou vyznačenou na vývěsce provozovny.
 2. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém provozovny, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry po jejím ukončení.
 3. Při pozdním příchodu na objednanou dráhu nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.
 4. Hráč je povinen dostavit se 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí , má obsluha právo dráhy obsadit dalším zájemcem.
 5. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.
 6. Do hracího prostoru bowlingových drah je povolen vstup pouze hrajícím osobám a to pouze ve speciální bowlingové obuvi, kterou lze zapůjčit u obsluhy.
 7. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do hracího prostoru bowlingových drah přísně zakázán.
 8. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny obsluhy bowlingu.
 9. Zejména nesmí:
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud dráha není uvedena obsluhou do provozu
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud je shrnovací závora v dolní poloze
  • pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule
  • vstupovat na dráhy s jídlem a pitím
  • vstupovat na dráhy s cigaretou, doutníkem či dýmkou
  • ohrožovat či omezovat svým nevhodným chováním ostatní hráče
 10. Při použití vlastního bowlingového vybavení přebírá hráč plnou zodpovědnost za případné poškození vybavení, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené tímto vybavením.
 11. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.
 12. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
 13. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z prostoru bowlingu.
 14. V případě úmyslného poškození bowlingové dráhy nebo jiného zařízení bowlingu má provozovatel právo na náhradu způsobené škody.
 15. Tento provozní řád nabývá platnosti dne vydání tj. 1.11.2013